Vilkår og betingelser

Credit card payments in favor of Nordic Seaway Solutions AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as EXPERIENCE NORVEGR on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

1. Bestilling og bekreftelse
En bestilling til Experience Norvegr skal være skriftlig, via e-post eller gjennom vårt online bestillingssystem. Når Experience Norvegr har bekreftet turen, er den bindende.

 

2. Kansellering
Dere kan fritt avbestille turen etter følgende bestemmelser:
- Kortere enn 14 dager før, faktureres 25 % av beløpet.
- Kortere enn 7 dager før, faktureres 50 % av beløpet.
- Kortere enn 3 dager før, faktureres hele beløpet.

 

3. Kansellering av aktivitet
Experience Norvegr forbeholder seg retten til å kansellere aktiviteter / turer på grunn av uforutsette forhold som betyr betingelsene vi driver under er påvirket, eller i henhold til Force Majeure. Force Majeure kan være; vær, oversvømmelser, snø, is, jordskred og andre faktorer som gjør aktiviteten / tur en fare for våre kunder, ansatte og utstyr. Vi refunderer forskuddsbetalingen i sin helhet. Experience Norvegr dekker ikke reise- og oppholdsutgifter for forsinket retur på grunn av værforhold eller tekniske problemer.

 

4. Ansvar
Experience Norvegrs ansvar som følge av bekreftet tur følger norske lover og forskrifter. Vi erklærer at deltakelse i våre turer er på egen risiko.

 

Experience Norvegr er forpliktet til:
Gi utstyr og materiale i god stand egnet for turen / aktiviteten.
- Gi veiledere med god arbeidskunnskap om turen / aktiviteten, og mulige farer, slik at turen / aktiviteten vil bli gjennomført på en trygg og effektiv måte.
- Ha minst en veileder som vil ha utstyr og kunnskap til å utføre førstehjelp og håndtere ulykker på en forsvarlig måte, inkludert å håndtere sitt eget kommunikasjonsutstyr.
- Har forsikring som dekker spesielle turer / aktiviteter som normalt ikke er dekket av forsikring, vis ellers avtalt.
- Behandle avfallet som vi oppretter på en miljøsikker, nøyaktig måte.
- Behandle naturen vi omgir oss med forsiktighet og handle i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.